šeštadienis, sausio 12, 2013

„Vakarietiška orientacija“ – WTF?[Štai taip kalbėjau Naujosios Kairės konferencijoje 2012 m. 
Sutrumpinta ir pašukuota šio teksto versija paskelbta šios savaitės Šiaurės Atėnuose]

Nors negaliu padaryti įspūdžio kokiais nors statuso simboliais, kurie rodytų mano institucinę tapatybę ir „dvelktų“ autoritetu, bet neseniai sugrįžau iš Briuselio, kur pagyvenau pusę metų - ten man ir kilo mintis pabazarinti šia tema.

Kas mane pažįsta, žino, kad mėgstu pakalbėti neaktualiomis temomis. Pvz., apie celibatą, pornografiją. Ir šiandien noriu pakalbėti neaktualia tema – vakarietiška orientacija, whadafuck.

Šiandien mes pratinami apie vakarietišką orientaciją kalbėti būtuoju laiku. Pvz., visuomenės veikėjas D. Kuolys neseniai pasakė, kad nuo tada, kai Lietuvos Respublika įstojo į „struktūras“ (ES, NATO), (cituoju iš atminties) „Vakarai atpažįsta Lietuvą kaip savą“. Europarlamentaras L. Donskis teigia, kad (cituoju tiksliai) „į Vakarus integravomės sėkmingai“.

Andrius Bielskis primena, kad „Lietuva 2004 m. referendume dėl narystės ES vienareikšmiškai pasisakė už, taip išreikšdama savo „pro-vakarietišką“ orientaciją. Šis pozicijos pareiškimas buvo toks nedviprasmis ir akivaizdus, kad [užsienio žiniasklaidoje] Lietuva [buvo pavadinta] labiausiai „pro-vakarietiška“ visuomene visoje Rytų Europoje“. (Terminą „provakarietiška“ Andrius visur rašo su kabutėmis.)

Šis terminas – provakarietiška orientacija – praėjusio amžiaus pabaigoje politologų buvo importuotas į lietuvišką kontekstą iš anglų kalbos. Vėliau kalbininkai uždraudė priešdėlį pro-, taip atsirado vakarietiška orientacija (kaip ir europietiška politika vietoj pro-europietiškos).

Jei pagūglintumėt, įsitikintumėt, kad angliškas „pro-western orientation“ yra neįpareigojantis apibūdinimas, kuriuo gali būti žymima nepastovi arba neesminė laikysena ar taktika, tam tikras šalies arba grupuotės nusiteikimas sudaryti laikiną aljansą arba išreikšti politinę paramą Vakarų šalių iniciatyvoms. Tam tikrose situacijose „vakarietišką orientaciją“ gali pademonstruoti ir tokios šalys, kaip Pakistanas arba Azerbaidžanas, nors šiaip jos nepasižymi dideliu vakarietiškumu.

Net tais laikais, kai Lietuvos Respublika tik orientavosi, bet dar nebuvo tariamai galutinai integruota į Vakarus, vakarietiška orientacija oficialioje retorikoje buvo traktuojama kaip turizmo sąvoka, kaip itinerary, kelionės eiga, orientuota į kelionės tikslą. Tikslas visada buvo patekti į „struktūras“, o procesas – etapais (dienomis, valandomis) suskirstyta kelionė.

Tiesa, prieš pat jau minėtą referendumą buvo kiek suintensyvėjusi ideologinė propaganda, ir tam tikru metu, bent jau retorikoje, būta mėginimų vakarietiškos orientacijos prasmę išskleisti šiek tiek plačiau nei „NATO“ ir teisė išvažiuoti.

Bet šiandien galime drąsiai teigti, kad dabartiniams konservatoriams, taip pat daugeliui signatarų ir politikos veikėjų, kurie šiandien atrodo labai pavargę ir pervargę, net visai nusibaigę, nes skelbia visokius atsišaukimus apie tai, kad Europos Sąjunga baigia pribaigti Lietuvą, ypač tiems signatarams, kurie bendradarbiauja su neonacių organizacijomis ir stoja kovon su "pedofilų klanais", – jiems „provakarietiška orientacija“ visada buvo siužetas ekstravagantiškoms fantazijoms puoselėti.

Būdingiausi šių fantazijų pavidalai yra 1) fantazija, kad Vakarai – tai krikščioniška kultūra ir taškas; 2) kad egzistuoja kažkokie Vakarai be narkotikų, sekso, be gėjų, be lesbiečių ir be komunistų ir kad Lietuva integravosi būtent į tuos Vakarus be narkotikų, sekso, be gėjų, be lesbiečių ir be komunistų. Tie fantazmiški Vakarai – tai net ne Vatikanas, nes ten, iš visko sprendžiant, esama bent jau gėjų.

(Prisimenu, kadaise, kai buvau jaunas doktorantas ir stažavausi Čikagoje, kartą nuėjau į kažkurį iš lietuvių fondų prašyti papildomos finansinės paramos. Ankštoje patalpoje prietemoje sėdėjo į raganą panaši bobutė, rankas sudėjusi ant storos atverstos knygos. Kai paaiškinau reikalą, ji netikėtai pribloškė mane klausimu „Ar tiki Dievą?“ Neatsimenu, ką atsakiau, greičiausiai teigiamai, nes norėjau nuo bobutės numelžti babkių, bet tada ji galutinai pritrenkė mane pareikšdama, kad „Vilniaus universitete – vieni komunistai“… Dabar suprantu, kad jos akyse ir aš buvau komunistas.)

Čia norėčiau įterpti lingvistinę pastabą, kad vėliau nereikėtų nukrypti.

Kaip žinote, žodis orientacija yra rytietiškos orientacijos, jis nurodo rytų kryptį: „oriens“ reiškia rytai.

Junginys vakarietiška orientacija yra iš tų atvejų, kai kalboje susiduria loginės priešingybės, šiuo atveju rytai ir vakarai, ir susiduria taip, kad, formaliai žiūrint, junginys atrodo absurdiškas. Tačiau, nors žodyje orientacija įrašyta rytų kryptis, jis gali žymėti bet kurią kryptį. Tai metoniminė sąvoka, ir čia nieko unikalaus nėra, kalboje pilna tokių metonimijų. Pvz., žodis rankšluostis kalba apie rankas, bet rankšluosčiu galima šluostyti, aišku, ne tik rankas (dalis vietoj visumos).

Taip funkcionuoja kalba: kiekvienas žodis turi savo atminties archyvą, savo istoriją, bet tardami tą žodį nepaisome jo pirminės istorinės reikšmės: jau įvykęs metoniminis reikšmės poslinkis yra neatšaukiamas. Niekas negali pareikalauti paisyti tik paraidinės reikšmės ir, tarkime, junginį „vakarietiška orientacija“ paskelbti absurdu. Vakarietiška orientacija yra visiškai logiškas žodžių junginys.

Šis pavyzdys – gera iliustracija ar metafora, parodanti, kaip funkcionuoja kultūros atmintis: egzistuoja tam tikras „pasąmonės“ klodas, akto metu nereflektuojamų atminties įrašų klodas, programa, sudaranti bet kokio reikšmingo komunikavimo pagrindą, kurio galima nežinoti: ta atmintis turi būti užmiršta, kad būtų įmanoma prasmingai kalbėti.

Juk mes nežinome vartojamų žodžių istorinės kilmės: ką mūsų mitiniai protėviai turėjo omenyje pirmą kartą tardami Rytai, Vakarai... Galbūt šitie garsai ar garsų dariniai kilo iš kokio nors kruvino aukojimo akto. Bet mes negalime ir neprivalome apie tai galvoti vartodami žodžius rytai, vakarai arba sąvoką vakarietiška orientacija. Išprotėtume, jei kiekvieną kartą tardami vakarietiška orientacija reflektuotume rytietišką žodžio orientacija orientaciją arba galimai kanibališką visų kalbos garsų ar darinių kilmę.

Taigi mes nepaisome savo kalbos pagrindo, nereflektuojame medžiagos, iš kurios nuaustos mūsų bendravimo priemonės, kitaip tariant – nepaisome tam tikrų materialių savo saviraiškos ir bendravimo prielaidų, sąlygų ir pagrindų, kad galėtume efektyviai ir prasmingai bendrauti ir veikti.

(Aktualus pavyzdys, kaip mes neįtardami nevaldome komunikacijos „nustatymų“, yra, žinoma, Feisbukas. Mūsų „profilių“ naujienų srautus organizuoja tam tikri algoritmai, kurie visada „sureikšmina“ populiariausius arba korporacinius „postus“; jums asmeniškai svarbi ar įdomi informacija tame hitų sraute dažnai lieka nematoma, bet jums atrodo, kad viską „apžvelgiate“ ir visus savo „draugus“ stebite vienodai dėmesingai...)

Jau kartą pavartojau terminą pasąmonė ir iškviečiau Freudo šmėklą. Jei prisimintume psichoanalitinį laisvų asociacijų metodą – su kuo mums greičiausiai asocijuojasi žodžiai materija, materializmas? Neatlikau jokių kiekybinių tyrimų, bes esu tikras, kad materializmas nuolat asocijuojamas su Vakarais ir šiuolaikiniu gyvenimo būdu, o kiek kitam kontekste materializmas siejamas su bedievyste, ateizmu. Jei kas ir atsimena šnekas apie Marxo istorinį dialektinį materializmą iš anų laikų, būtų galima kirsti lažybų, kad niekas ne(be)žino, ką tai reiškia.

Žodžiu, materializmo reputacija mūsų krašte labai prasta, ne veltui tais laikais, kai posovietinė Lietuvos Respublika turėjo apsispręsti, o tiksliau jau buvo apsisprendusi dėl savo geopolitinės orientacijos, troško integruotis į Vakarų struktūras, vakarietiška (arba europietiška) orientacija buvo siejama su krikščionybės istorija, o Vakarai – su „dvasinėmis vertybėmis“.

Vėliau, kai pavyko įstoti į NATO ir Europos Sąjungą, daug kas puolė smerkti „įsigalėjusį vakarietišką materializmą“ ir „dvasinių vertybių nuosmukį“. Viešieji kalbėtojai ir kalbėtojos pamėgo moralizuojančių pastorių laikyseną ir stilių. Dešinieji operavo Vatikano įsakymais, o kairesnieji vanojo nesusipratusias mases dėl šių pasyvumo, kvailumo, priklausomybės nuo masinės kultūros ir kitų nuodėmių.

Vadinamųjų patriotinių jėgų mobilizaciją, kurios neatsiejamas elementas yra euroskepticizmas, galima aiškinti ir kaip bendros Europos krizės simptomą: Europos Sąjungoje aštrėjant lėšų deficitui, ilguoju laikotarpiu tokie ultraeuroskeptiški judėjimai valdžioje gali tapti palankiu veiksniu siekiant legitimuoti ES paramos arba solidarios plėtros mažinimą. O dar ilgesnio laikotarpio požiūriu, jeigu įsivaizduotume ne tik lėšų deficitą bet ir išteklių karus, kurie galėtų kilti dėl klimato kaitos, liliputinės šalelės būtų tiesiog pasmerktos atsiskyrimui ir izoliacionizmui.

Ir iki 2004 m., ir vėliau buvome pratinami žodžių junginyje vakarietiška orientacija girdėti pasyvią reikšmę: orientacija kaip orientavimas (reglamentai, direktyvos...). Bet sena politologinė geopolitinė schema, pagal kurią procesas buvo vaizduojamas kaip besivystančios rytinės dalies integracija į išsivysčiusią vakarinę dalį, atrodo nebeadekvati nuo tada, kai „paaiškėjo“, kad vakarinė dalis paskutinįjį praėjusio amžiaus dešimtmetį taip pat išgyveno neoliberalinę revoliuciją. Griežtai imant, reikėtų sakyti kad Vakarų Europa vejasi Rytų Europą, nes pastaroji nuo pat pradžių buvo eksperimentinė triušidė neoliberalizmo inžinieriams, tuo metu vakaruose dar reikėjo (ir tebereikia) sunaikinti daugybę užsilikusių socialinės gerovės barjerų.

Nors visokiems pastoriams labiausiai kliūva „įsigalėjęs materializmas“, mano nuomone, pastarųjų dešimtmečių socialiniam politiniam klimatui Lietuvoje daug žalingesnis buvo tam  tikras idealizmas. Čia galiu nurodyti tik keletą jo aspektų: pirmiausia – politinio ir socialinio proceso ir progreso psichologizavimas ir personalizavimas.

Viešojoje retorikoje progresas dažnai siejamas su sąmoningumo ugdymu, o pasiekimai arba nesėkmės – su asmeninėmis psichologinėmis žmonių savybėmis. Kraštutinio idealizmo atveju pavadinčiau įsivaizdavimą, kad yra įmanomas toks dalykas kaip grynai konceptualus, abstraktus, nuo jokios praktinės patirties nepriklausomas žmogaus teisių pripažinimas ir tolerancija to žmogaus atžvilgiu.

Imkime labiausiai nuvalkiotą pavyzdį: LGBT teisės. Kraštutinis idealistas įsivaizduoja, kad nors gėjai ir lesbietės Lietuvos viešajame ir kultūriniame gyvenime praktiškai nematomi, visuomenė gali (galėtų) juos „pripažinti“ grynai abstrakčiu, juridiniu filosofiniu „žmogaus teisių“ lygmeniu, nieko negirdėdama, nežinodama, nematydama ir nesuprasdama apie tuos žmones.

Čia verta prisiminti Marxo tezę, kad tik „materialių sąlygų“ pokytis daro įmanomas socialines permainas. Pamenu, dažnai prajuokindavau žmones tokia informacija, kurią kadaise aptikau žiniasklaidoje: didelį procentą sado-mazo klubų lankytojų Vokietijoje sudaro 35-40 metų moterys, kurių profesija – buhalterės.

Šiam pavyzdžiui pritaikius lietuviško psichologizavimo ir personalizavimo schemą, iškart matosi jos neadekvatumas: pvz., nesąmonė būtų teigti, kad 35-40 metų buhalterės Lietuvoje, skirtingai nei jų kolegės Vokietijoje, nesilanko sado-mazo klubuose Lietuvoje todėl, kad jos puoselėja kitokį gyvenimo būdą ir renkasi kitus prioritetus gyvenime. Nesąmonė! Arba kad jos tiesiog nenori lankytis tokiuose klubuose, arba kad jos turi visas galimybes rinktis „vokišką“ gyvenimo būdą, bet sau nieko neleidžia dėl konservatyvių tradicijų naštos. Niekai!

Šiuo atveju mes nieko negalime pasakyti apie Lietuvos buhalterių psichologiją ar jų neįsisąmonintas teises, NES LIETUVOJE PAPRASČIAUSIAI NĖRA NEI SADO-MAZO KLUBŲ, NEI SU JAIS SUSIJUSIOS GYVENIMO BŪDO IR SEKSO KULTŪROS.

Šią materialią aplinkybę labai lengva nu-aiškinti kaip asmeninį (ne)pasirinkimą arba moralinį apsisprendimą.

Taigi, nors visi nekenčia materializmo, aš norėčiau greituoju būdu pažymėti, kuo, ne tik mano nuomone, postmarksistinis materializmas – kai kurios kūrybingos Marxo materializmo tezės interpretacijos – atrodo aktualios mūsų kontekste.

1.      Ideologija

Karlas Marxas materializmą priešpriešino ideologijoms. Šiandien, postmarksistiniame kontekste, ideologija apibrėžiama kaip pamatinė pažinimo (kognityvinio diskurso) procedūra, procesas, kuriame atskirybės trinamos, naikinamos, užmetant ant jų bendrybės kategorijų tinklelį.

Įsivaizduokite blanką ar trafaretą su įrašu: tie X – jie visi vienodi. Jie visi yra Y. X ir Y čia yra tuščios grafos, kurias galite užpildyti pagal poreikį („visi čigonai – vagys“). Toks atskirybių asimiliavimas tariamo panašumo pagrindu yra ir mokslo (teorinio pažinimo), ir neapykantos ideologijų principas.

Ideologijos kritiką „tikresnės tiesos“ vardu čia pavadinsiu realizmu. Pvz: „čigonai – ne vagys; čigonai yra tokie pat žmonės kaip mes, tik labai apsileidę“. Toks „realizmas“ vieną ideologinį tropą, retorinę machinaciją pakeičia kita machinacija.

Materializmas nuo tokio realizmo skiriasi tuo, kad materializmas įvardija patį retorinių machinacijų pagrindą – materialų kalbinį pagrindą, atminties programas, „arche-matricą“, kuri daro įmanomas visas retorines machinacijas, realybės falsifikavimą, telekratinį transą.

Tam, kad taptų įmanoma materiali permaina, realistinės referencijos režimas turi būti suspenduotas, automatinės, telekratiškai programuojamos atminties programos – sustabdytos, kad prasidėtų rekonfigūracija ir re-instaliacija.

Įsivaizduokite revoliucinį šūkį: “Į Bastiliją!“. Būtų absurdiška aiškinti, kad revoliuciją gali sukelti arba sukėlė pats šūkis „Į Bastiliją!“. Tam, kad šis šūkis įgytų revoliucinį performatyvumą, mobilizavimo jėgą, turėjo įvykti materiali permaina, turėjo užlūžti ideologinė feodalizmo sistema, o jos atminties programos turėjo prarasti hipnotinę nuotolinio valdymo galią. Tuomet tapo įmanoma mobilizacija, ateities šūkio jėga, neturistinis orientyras „Į Bastiliją“ arba į Vakarus.

Ideologinės referencijos sustabdymo tezę noriu iliustruoti paprastu pavyzdžiu apie reklamą. Oficiali reklamos funkcija yra „pristatyti daiktą“, jos slapta misija yra kurti pasaulėvaizdį ir agituoti už tam tikrą gyvenimo būdą. Tačiau užtenka iš labai arti pažvelgti į bet kurį reklamos stendą, kad įsitikintum, jog „pristatomas daiktas“ tėra mažų spalvotų taškelių sankaupa, subatominių dalelyčių šydas, sudarantis materialų ideologinio pranešimo pagrindą. (Kaip jas pavadinti? Grūdeliais? gal šūdeliais?)  

Kad išvystume tuos šūdelius, kad galėtume žvelgti stingdančiu sfinkso žvilgsniu, neatkrisdami į telekratinį transą, kad žvelgtume taip, kaip, Kanto žodžiais, žvelgia poetai, turi įvykti fundamentali permaina, prasidėti dezorientacija, atminties rekonfigūracija.

Materializmas padeda atsitiktinumų žaismo nepainioti su likimu, metaforų – su realybe.

2.      Antropocenas. Orientyrų susijaukimas tiesiogine prasme

Kairė ir dešinė – be galo reliatyvūs orientyrai, priklausantys nuo kūno pozicijos. Bet ir tariamai stabilios geografinės metaforos, pvz., pietūs ir šiaurė, jau pradeda destabilizuotis – minkštėti – dėl klimato kaitos.

Anot mokslininko ir futurologo Jameso Lovelocko, iki 2040 m. Sacharos dykuma nusidrieks iki Vidurio Europos – Paryžiaus, o šiaurės kryptimi net iki Berlyno. Britanijos padėtis palankesnė dėl vandenyno artumo.

Anot šios mokslinės pranašystės (kurios autorius jos išsižadėjo), kaistant klimatui, milijardai žmonių žus, o išlikusieji susispies Arktyje, kur klimatas dar bus pakenčiamas. Taip piešiama XXI a. pabaiga. Iki 2100 m. 80 proc. žemės gyventojų išmirs, o klimato kaitimas truks 100 000 metų. Iki 2040 m. daugiau nei 6 mlrd. gyventojų bus išmirę dėl potvynių, sausrų ir bado epidemijų. Pietų Europos, pietryčių Azijos gyventojai brausis į Kanadą, Australiją ir Britaniją. Žus augalija, Europoje sustos žemės ūkio produkcija.

Prasidės laikotarpis, žymintis dramatišką žingsnį žmonijos evoliucijos istorijoje. Vakarai virs dykuma.

Kaip matome, šiandien turime mokslinę fantastiką tiesiogine prasme – mokslininkų kuriamus futuristinius scenarijus. Tai netikėta permaina. Klausimas, ar ši pranašystė pagrįsta, ar išsipildys, šiame kontekste atrodo visai nereikšmingas. Tokie pasakojimai padeda griauti Gamtos mitą.

Ideologinės pasakos, pavyzdžiui, reklama, dažnai apeliuoja į prigimtį, gamtą ir paprastą pradžią (šiuo atveju – pabaigą). Bet klimatui kintant ir plintant ideologinei sausrai, būtent materialistinė gamtos dekonstrukcija leis(tų) įsivaizduoti ateitį be Žmogaus ir be Gamtos (mitų), žemę, materiją, išvaduotą iš antropokratinės vergovės ir antropomorfinių vaizdinių.

Straipsnyje „The Shape of Things to Come“ Ben Dibley pažymi, kad 12 000 metų laikotarpis, pasižymėjęs stabiliomis planetos klimato sąlygomis ir pagimdęs žemės ūkį bei miestų civilizaciją, baigėsi:
„Nei pragaišties perspektyva, nei proto pažanga negali priversti atkurti ekologinės tvarkos. ... Katastrofa jau įvyko: Gamta baigėsi, Žmogus mirė. Tai galima teigti todėl, kad ta priešprieša, kurioje žmogus apibrėžiamas gamtos pasaulio atžvilgiu, jau atgyveno, nes žmogus, žmogiškumas yra neatšaukiamai suaugęs su Žemės sistemomis. Ne tik netikslinga, bet ir neįmanoma atskirti natūralaus klimato nuo dirbtinio klimato.“

Socialinio ir gamtinio pasaulių atskyrimas yra vienas iš surūdijusių modernybės mitų.  

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.