pirmadienis, liepos 20, 2009

Ir tarė Viešpats: MEILĖ BUS LAISVA! (I)

Šiame pranešime prisiminsime laikus, kai Jėzaus Kristaus stebuklų įspūdžiai dar buvo švieži, o jo fanų entuaziazmas - dar neišblėsęs. Kodėl pirmieji krikščionys niekino šeimą?
Apie šeimą ir jos vertybes šiandien plepa kas netingi ir visada tyčia labai neaiškiai. Pvz., ką turi galvoje Gražulis, kokie vaizdai jam iškyla prieš akis, kai kalba apie zoofiliją ir nekrofiliją? 
O ką savo talpiame omenyje turi Kubilius, kai sako: "vaikus reikia saugoti nuo bet kokios seksualinės agitacijos"? Galime tik įsivaizduoti, ką jis įsivaizduoja, ir ką konservai ir paksoidai įsivaizduoja kolektyviai...
Vien kalbiniu atžvilgiu ta frazė - saugoti nuo bet kokios seksualinės agitacijos - būtų iššūkis net _kalbajobei_, įkūnijamai konservatorių partijos nario Algio Greitai. Ji/s nesusilaikytų nesusikeikusi. 
Iš visko sprendžiant, minėtieji patronai patriarchai bando apeliuoti į _sentimentalią_ šeimos sampratą, atsiradusią XIX a., kai Katalikų bažnyčia, praradusi buvusią įtaką, nusprendė savo agitaciją ir propagandą nukreipti į vieną tikslinę grupę: namų šeimininkes su vaikais.
Apskritai reikia pasakyti, kad namų kultas yra ne tokia ir sena _vertybė_. Ją pagimdė miesčionėjimo procesas. Tuo tarpu pirmiesiems Kristaus fanams nė į galvą nebūtų atėję garbinti šeimą, namų ūkį ir sutuoktinių santykius. Juk tai taip pagoniška. 
Pirmaisiais krikščionybės amžiais šeima anaiptol nebuvo garbinimo objektas. Priešingai: ji buvo gana žiauriai niekinama.
Vieni manė, kad tikrasis krikščionio pašaukimas yra visiškas seksualinis susilaikymas. Savotiškai iškrypusį šio požiūrio aidą girdime ir Kubiliaus frazėje.
Kiti manė, kad gyvenimas užsidarius privačiame namų ūkyje yra nesuderinamas su Kristaus _komunija_ ir bendruomeninio gyvenimo idealais. Todėl jie propagavo gyvenimą komunomis. 
Negana to, kai kurie iš pirmųjų Jėzaus sekėjų niekino šeimą kaip privačios nuosavybės santykių formą. Toks Epifanas rašė: 
Dievas viską sukūrė žmonėms naudotis bendrai ir dalintis po lygiai.
Kitaip tariant, šeima ir žmonos tarnavimas vyrui yra pirmapradės Dievo tvarkos išdavystė. Šv. Paulius barėsi: 
O susituokęs rūpinasi šio pasaulio reikalais, stengiasi patikti žmonai
Ką reiškia būti nuosavybės objektu šeimoje, gražiai iliustruoja mafijos moterų gyvenimas, aprašytas R.Saviano. Panašiai turėtų būti ir statistinėjė Lietuvos provincijos arba oligarchų šeimoje (arba gražulio omenyje):
Jei vyras žuvo ar sėdi kalėjime, žmona turi dėvėti gedulą. Ji negali gražintis ir puoštis. Susivėlusi ir nesusitvarkiusi - taip ji rodo savo ištikimybę vyrui. Jei vyras žūva, jo moteris turi susilaikyti nuo sekso ir gali atlikti tik motinos pareigas. Kad galėtų ištekėti antrą kartą, turi gauti sūnų sutikimą ir tik praėjus 7 metams po vyro mirties. Tie, kuriems kyla pagunda dairytis į svetimas merginas, _pamaitinami smėliu_ - tox tradicinis baudimo būdas, kai į burną, nosį, ausis ir akis grūdamas smėlis, kol nusidėjėlis pamažu uždūsta. Panašiai baudžiamos neištikimos moterys. Jei suimtas mafiozas pradėjo bendradarbiauti su teisėsauga, jo žmoną ar sužadėtinę turi teisę išprievartauti ar nužudyti bet kuris klano vyras. 
Dažnas motyvas pasakojimuose apie ankstyvąją krikščionybę - kaip _atsivertusios_ žmonos meta savo vyrus ir pabėga iš namų. Pirmieji Jėzaus sekėjai ir sekėjos ilgėjosi prarasto Rojaus ir niekino žemišką buitį, įskaitant namų ūkį. Reikia turėti omenyje, kad ir pasaulio pabaiga turėjo prasidėti netrukus. 
Beje, mokymas, kad santuoka ir santykiavimas šeimoje yra skaistumo išniekinimas, dingo iš Vatikano programos tik po II susirinkimo, taigi visai neseniai.
Bažnyčios tėvas Paulius mokė, kad 
išties vyrui yra gerai nesantykiauti su moterimi.
Tai esą išlaisvina maldai. Tox laisvas vyras gali atsiduoti Dievo meilei nesiblaškydamas. 
Apskritai Paulius manė, kad, turint omeny artėjančią pasaulio pabaigą, tuoktis išvis neapsimoka.
Tačiau jis nebuvo susilaikymo maniakas a la Kubilius. Pauliaus manymu, verčiau jau tuoktis negu _visą laiką degti_. Kitaip tariant, šeima, santuoka yra taktinė geismo valdymo premonė. 
Bet griežtesni Pauliaus amžininkai niekino santuokinį lytinį santykiavimą kaip pasidavimą Šėtono pagundai.
Kristaus fanai, praktikavę gyvenimą komunose ir vienuolijose, šitaip mėgino imituoti Kristų, kuris buvo nevedęs, neturėjo turto ir vaikų. Jėzaus sekėjams didelį įspūdį buvo padaręs jo mokymas, kad Danguje nėra santuokos, nes ten nėra mirties, todėl nereikia rūpintis giminės pratęsimu. 
Viena neoficiali evangelija cituoja Kristaus žodžius, kad mirtis viešpataus tol, kol _jūs, moterys, gimdysite vaikus_.
Senovės raštuose yra užuominų, kad seksas Danguje vis dėlto egzistuoja, bet Kristus yra pabrėžęs, kad amžinajame gyvenime būsime _kaip angelai_ (aišku, tik kai kurie iš mūsų, išrinktieji, ne visi).
Poetas savo ruožtu yra išaiškinęs, kad angelai gali laisvai keisti lytį ir pavidalą, būti daugialyčiai ir šiaip visaip mainytis:
Spirits when they please
Can either sex assume, or both; so soft
And uncompunded in their essence pure ...
Viename neoficialiame pasakojime apaštalas Tomas įsiveržia pas jaunavedžius į miegamąjį (gražulio svajonė) ir informuoja juos apie tai, kad jeigu jie susilaikytų nuo _nešvaraus santykiavimo_, galėtų gyventi be rūpesčių, nes liktų ištikimi Kristui, todėl būtų išganyti. Ir atvirkščiai - jei nueis tuo purvinu keliu, jų laukia pragaištis, kurios simbolis, anot apaštalo, yra vaikai.
Iš vienodų prielaidų Jėzaus sekėjai pasidarė skirtingas praktines išvadas. Vieni savo panieką kūniškai egzistencijai išreiškė atsisakymu tenkinti kūniškus poreikius (vienuoliai). Kiti nusprendė savo kūnais dalintis su visais _kaimynais_. 
Tie, kurie manė, kad žmonių išgalvoti privačios nuosavybės ir monogamijos įstatymai yra maištas prieš Dievą, svajojo apie grįžimą į Rojų, kur viskas, įskaitant seksą, buvo bendra
(Bus daugiau)        

4 komentarai:

 1. per daug neoficialių šaltinių, citatų be tikslių nuorodų ir apskritai nemoksliškai atrodo. reikia rimtai paremti faktais, pavardėmis, datomis ir šaltiniais, nes taip kiekvienas gali parašyti bet ką apie 'tokį ir tokį', kuris mokino to ir ano...

  AtsakytiPanaikinti
 2. Išganantis straisnis nuo gražulio-kubiliaus antichristinės erezijos.

  AtsakytiPanaikinti
 3. Man kaip tik atrodo, jog tai gan moksliska publicistika. Pagarba

  AtsakytiPanaikinti
 4. aleksandrai boo:tai tu paremk krikscionybe faktais (biblija nesiskaito, ten pasakos pries miega)

  AtsakytiPanaikinti

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.