trečiadienis, gruodžio 16, 2009

Treileris

Coming Soon...
~
Celibato kultūra
Trijų paskaitų ciklas
~
Dedikuojama Mantui Adomėnui
~~~
Celibatas (lot.), 1. žmonių pasakymu, gyvenimas mergystėj, arba nesituokiant; 2. griežtesne prasme, atsižadėjimas ar bent pasižadėjimas laikinai ar amžinai nesituokti; 3. katalikų bažnyčios aukštesnių šventimų dvasininkų celibatas yra: a) visiška ir amžina skaistybė; b) draudimas tuoktis, gyvent draugėj ar bendraut su kai kuriomis moterimis ir t.t.
Tarptautinių žodžių žodynas, 1936, sudarė K.Boruta ir kt.
~~~
Kai kurie žmonės valios jėga savo užpakaliu (ir be jokios smarvės) išgauna tokius muzikinius garsus, kad atrodo, jog jie ta vieta gieda.
Šv. Augustinas
~~~
Seilės ... veikia kaip virškinimo medžiaga, ... jeigu turi valios neeikvoti jų blogam įpročiui [spjaudyti].
I. Kantas
~~~
Apskritai būtų visiškai išmintinga drausti agituoti už kokius nors seksualius santykius.
A. Kubilius
~~~
Tai buvo ant basos kojos užmautos šūdinos tapkutės su BANTIKAIS. Man atrodo, tai draudžiama įstatymų. Turėtų būti...
A. Svastikos Sukitės Greitai – Ramanauskas
~~~
Netgi sakyčiau, jie erotiškai šlykštūs.
Teišerskytė apie gėjų paradą, kurį matė Olandijoje
~~~
War is not over.
Latvijos atstovų dainos Eurovizijos dainų konkurse priedainis
___________________________
Iš pirmo žvilgsnio nėra nieko bendro tarp Pertekliaus visuomenės hedonisto (-ės) ir dykumoje save kankinančio vienuolio. Tačiau celibato principo analizė leidžia parodyti, kad šis principas ir juo pagrįsta celibato kultūra kiaurai smelkia visas neo-kapitalistinių visuomenių, kuriose niekaip nesibaigia pokaris, gyvenimo sritis ir aspektus.
Celibato esmė - „neproduktyvaus išlaidavimo“ draudimas. Tokia perspektyva leidžia kartu svarstyti seksualumo formas ir ekonomikos bei vartojimo temas.
~~~
- Nors Šv. Paulius savo metu pripažino, kad būtų nerealistiška iš visų pasikrikštijusiųjų reikalauti lytinio susilaikymo, jis atvirai flirtavo su enkratitais, kurie manė, kad bet koks seksualinis aktyvumas nedera su krikščionio pašaukimu.
- Šv. Augustinas demonizavo seksą kaip valios problemą ir įsivaizdavo, kad seksas Rojuje buvo valdomas proto. Rojuje „vyras išliedavo savo sėklą, o moteris pradėdavo kūdikį sujaudindami savo lytinius organus valingai, reikiamu laiku ir deramu laipsniu, ... o ne genami aistros“. Todėl šis bažnyčios tėvas taip žavėjosi tais, kurie „valios jėga savo užpakaliu (ir be jokios smarvės) išgauna tokius muzikinius garsus, kad atrodo, jog jie ta vieta gieda“.
(Todėl S. Žižekas priduria, kad seksualinių praktikų spektre Dangiškąjį seksą geriausiai reprezentuoja fistingas – skverbimasis į kūną ranka ir kumščiu bei sadomazochizmas.)
- Celibato idealus naujam gyvenimui prikėlė Kantas. Šis filosofas padėjo solidžius pamatus buržuazinei kūno ir proto disciplinai. Jis paskelbė „patologiškais“ visus subjektyvius kūniškus potyrius, tokius kaip skonis ir uodimas. Kantas sugalvojo filosofinį pateisinimą fiziologų idėjai, kad vitalinė individo energija yra "ribota išteklių suma". Jis daug investavo į idėją, kad individas yra suverenus savininkas, kontroliuojantis išlaidas.
- Ne atsitiktinai konsiumerizmo plitimą lydėjo moraliniai mūšiai, kaip antai kova su masturbacija kaip „neleistinu švaistymu“.
- Savo ruožtu Wilhelmas Reichas, analizuodamas „masinę fašizmo psichologiją“, pažymėjo, kad (smulkia)buržuazinė šeima yra pagrindinė fašistinio puritonizmo scena ir totalitarinės valstybės mikromodelis. Tai – vienas iš kontekstų, leidžiančių parodyti, kad celibato principą apibrėžia ne tik uždrausto objekto – sekso arba vartojimo – demonizavimas, bet ir – tuo pačiu judesiu – jo kraštutinis sudvasinimas (spiritualizacija).
Čia galima paminėti ne tik dešiniąsias (neo)liberalines kūno kankinimo vardan „augimo“ (ekonominės plėtros) ideologijas, bet ir, pavyzdžiui, kairiųjų profsąjungų tradiciją, būtent jų nenorą imtis „teisės į liuksą“ problemos, taip pat pastaruoju metu vėl suklestėjusį antivartotojišką eko-puritonizmą.
~~~
Šias temas svarstysime pirmoje ir antroje paskaitose.
Trečioje paskaitose pereisime prie ryškiausių „Celibato figūrų“ Lietuvos viešajame gyvenime aptarimo.
- Mūsų dėmesio sulauks A. Kubilius, A. Šliogeris, A. Greitai, D.Grybauskaitė ir kt.
- Kelsime klausimą, kodėl Lietuvos gyventojus taip hipnotizuoja ir mobilizuoja „pedofilijos“,
sekso ir „pasipriešinimo sistemai“ temos.
~~~

4 komentarai:

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.